Tolmacs

Minden vállalkozásnál, ahol a gázok, gőzök és gyúlékony ködök levegő keverékének kialakulását közelíti meg, robbanásveszély áll fenn. A gyártási folyamat során az elektrosztatikus töltéseket folyamatosan generálják és tárolják.

A felhalmozódott aktivitás elterjedése gyakori, míg a teljes gyúlékony anyagok tartalmában veszélyt jelentenek a személyzet és az összes növény biztonságára. Ezen anyagok levegőből történő kiürülésének biztosítása és megfelelő szellőzéssel történő elhelyezésük megakadályozása részben a munkáltató. A munkahelyi robbanásveszélyes légkör megismerésének lehetőségével kapcsolatban a gazdasági miniszter 2010. július 8-i rendelete által csak a gazdasági miniszter rendelete által rótt számos kötelezettség.A munkatársaknak biztonságos munkakörülményeket kell adniuk, és ha a tervben foglalt összes intézkedés ellenére még mindig fennáll a robbanásveszély, a személyzetnek pontosan tájékoztatnia kell a személyt, meg kell határoznia a veszélyesség mértékét, folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a helyzetet és minimalizálni kell a lehetséges robbanás negatív hatásait. Ebben a tárgyban robbanásbiztonsági dokumentum jön létre, azaz robbanásbiztos dokumentum. A veszélyes tartalmak gyakorlati helyének létrehozása előtt állni kell. Törvény szerint a munkáltató vállalja, hogy:- megakadályozza a robbanásveszélyes légkör kezdetét, \ t- a fent említett gyújtás megakadályozása légkör,- a keletkező robbanás káros hatásainak minimalizálása.A dokumentumban a munkáltatónak a cél ewidencjonować összes vizsgálati és karbantartása, amely veszélyezteti. Ez meghatározza az alkalmazott típus óvintézkedéseket kell meghatározni kockázatok és lakások, amelyek meggyulladhatnak. Az alkalmazottnak ismernie kell a humán veszélyzónák (0, 1, 2, 20, 21, 22. Bevezetés a veszélyzónából különleges módon kell jelölni egy sárga figyelmeztető háromszög egy fekete szimbólum közepén az EX. Azt is meg kell határoznia menekülési utat, és abban az esetben a változtatások az alapon a növény, különös hangsúlyt fektetve a veszélyeket a tér, DZPW élni akar folyamatosan frissíteni kell.