Szakmai kockazatertekeles 2015 gyakorlati informator

A robbanásveszélyes felmérés és a robbanásvédelmi anyagok kifejlesztésének szükségessége azon egységekre utal, amelyekben a gyúlékony anyagokkal rendelkezõ könyv veszélyes gyors keverékeket indíthat el, és a munkának robbanásveszélyt okozhat. Számos nemzetközi vállalat átfogó segítséget nyújt a robbanásvédelem támogatásában, azaz az ipari területeken a robbanás elleni védelemben.

A mûvészet használatával vagy olyan anyagok tárolásával, amelyek levegõvel robbanásveszélyes légkört hozhatnak létre, mint például gázok, folyadékok, nagy szétesésû szilárd anyagok - por, a munkáltatónak értékelnie kell a robbanásveszélyt, jelezve a robbanásveszélyes területeket. A blokkokban és a külsõ terekben is fel kell tüntetnie a megfelelõ robbanásveszélyes zónákat, feltéve, hogy grafikus osztályozási dokumentáció szerepel, és megjelölik azokat a tényezõket, amelyek bennük gyulladhatnak.

célkitûzés:Az elemzés elvégzése és munkahelyi biztonsági dokumentum létrehozása a robbanás elõtt. A tény megteremtésének célja, hogy megfeleljen a jogszabályi követelményeknek és csökkentsék a robbanásveszélyes légkörben a munkahelyi környezetben rejlõ kockázatot.

A szolgáltatás befejezésének módja:A robbanásveszélyes környezetekkel rendelkezõ munkahelyeket a robbanásveszély felszínére osztják.

Robbanásvédelem és robbanásvédelem:A második szakasz a gyújtóforrások meghatározása a következõ lista szerint: meleg felületek, lángok, pl. égõ részecskék és gázok, mechanikai eredetû szikrák, elektromos gépek, kóboráramok és katódos korrózióvédelem, statikus elektromosság, exoterm reakciók, villámcsapás lehetõsége, rádiófrekvenciás elektromágneses hullámok, ultrahangok, ionizáló sugárzás, adiabatikus stressz és még mindig sokkhullámok, beleértve a por öngyulladását. A robbanásveszélyes légkörök elõfordulásának meghatározásakor ellenõrizni kell, hogy minden robbanásveszélyes környezetet kielégítõ munkahelyi étkezést és védelmi módszert a robbanásveszélyes területek számára megfelelõ kategóriáknak megfelelõen állítanak-e be.