Statikus hiperinflacio

A statikus elektromosság rendkívül érzékeny és mindenütt jelen van a tartalomban. Megoldásai, különösen robbanásveszélyes környezetben, szikrát és ennek következtében robbanást okoznak. Európában minden évben legfeljebb 400 elektrosztatikus kibocsátással kapcsolatos eseményt kezel, és könnyen megakadályozható az egyszerû eszközökkel és technikákkal, amelyek jó és általánosan elérhetõek.

Az ipari környezetben kifejlesztett és összegyûjtött rakományok, tartályok, tartályok, tartályok elektrosztatikus földeléssel vagy elektrosztatikus földeléssel való ellátása érdekében. Az utolsó elemhez tartozik, hogy a védett eszköz erõs szorítóját vagy más megbízható csatlakozását egy megfelelõen kiválasztott kábellel használja, jó az elektromos töltés megfelelõ földelésre történõ kezeléséhez. A szabály egy szép kötés a földeléssel, sajnos az ilyen munkák, mint a lakkok, gyanták, festékek, oldószerek és robbanóanyagok gyártási folyamataiban, gyakran elõfordul, hogy ezeknek az anyagoknak a feldolgozási, keverési vagy tartályai sok felületen vagy rozsdával boríthatók. A fentiekkel összefüggésben gyengítik a terminálok vagy az irodák által támogatott második földelési módszerek mûködését. Az ATEX irányelvek szerint a földelõ kapcsoknak számos követelménynek kell megfelelniük ahhoz, hogy robbanásveszélyes területeken kezeljék õket. Nem lehet olyan anyaggal lefedni, amely elõsegíti a szikra kialakulását a népszerû szerepkörülmények között.Olyan veszélyes területen, ahol nagy a gyulladás- és robbanásveszély, szükség van a földeléshez szükséges ellátó berendezések állapotának rendszeres ellenõrzésére. A kizsákmányolás, a korrózió és a mechanikai sérülések sikeressége során úgy tûnik, hogy a rendszerbe való szabálytalanságok és szivárgás nem felel meg értékünknek. Ez a helyzet közvetlen veszélyt jelent a személyzetre és az egész házra. A széles technológiának köszönhetõen egyre gyakrabban fordulnak elõ olyan statikus földelõ rendszerek, amelyek beépített vezérlõrendszert alkotnak. A gyújtást megakadályozó jelekkel és zárakkal vannak ellátva.Fel kell ismernünk, hogy a módszer és a munka fejlesztése során az értékesítés és a forgalom fejlõdésére gyakorolt hatás korában az egész eljárás még gyorsabb és hatékonyabb gyártási módszerekre irányul. A megnövekedett mozgás a keletkezett elektrosztatikus töltések számának természetes növekedését eredményezi, ami a késõbbi kibocsátásokat eredményezi. Ez egy férfi gyaloglás, és a valódi termék ereje veszélyezteti az ember biztonságát.