Robbanasi zona tablazat

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió országaiban más biztonsági elõírások is hatályban voltak, úgy döntöttek, hogy harmonizálják a szabályokat. Bevezetésre kerültek az ATEX követelmények, amelyek a robbanásveszélyes területek és a karrier eszközök sikerére vonatkoznak ezekben a zónákban. Ezeknek a változásoknak az a célja, hogy nagymértékben csökkentsék a kockázatot vagy annak teljes megszüntetését, ami a robbanás helyének közelében lévõ anyagok, azaz az EX zónák használatához kapcsolódik.

Az EX követelmények, vagy pontosabban az irányelv meghatározzák azokat a követelményeket, amelyeket egy adott terméknek végre kell hajtania, és amelyet a robbanásveszélyes területeken szánnak. A rendszer fõ célja, hogy harmonizálja a védelmi eszközök és stílusok megfelelõségi eljárásait az utolsó, robbanásveszélyes zónákban, és garantálja azok egyszerû mozgását az Európai Unión belül.Ez az információ kiterjed minden olyan elektromos és nem elektromos berendezésre és védelmi rendszerre, amelyet a robbanásveszélyes területeken használnak. Az ATEX követelmények a biztonsági, vezérlési és kezelési eszközökre vonatkoznak, amelyek a veszélyes területeken kívül hasznosak lesznek. Nem kell független funkciókat betölteniük, de hozzá fognak járulni az ott használt eszközök és védõstílusok biztonságos mûködéséhez.Az irányelv azt is meghatározza, hogy a termék megfelel-e az ATEX fenntartásoknak. Azoknak a termékeknek, amelyek ezeket az igényeket, vagy a szabályokkal harmonizált normáknak még mindig meg kell felelniük a fõ követelményeinek. Az alapítványok használatát nem feltétlenül jelzi, de a megfelelõségi eljárás már megtörtént. Ez a kérdés az, hogy megfeleljen az Európai Bizottság által kiadott értesítés alapján létrehozott elvnek. Az eltérések csak a harmadik és harmadik kategóriájú elektromos berendezések és nem villamos berendezések kategóriái esetében jelennek meg.Ezeket az elemeket illetõen a megfelelõségi nyilatkozatot ezen eszköz gyártója kiadhatja a bejelentett szervezet részvétele nélkül. A követelményeket azonban meghallgatják, és ugyanaz a gyártó is látható lesz ebben a formában a termék elhelyezéséhez.Ha ez az alapvetõ követelményekhez szükséges, így az elektromos és nem elektromos berendezések tanúsítása, az önellenõrzés jó, a dolgok pozíciójára és az Európai Unióban történõ átvételre vonatkozó követelmények kötelezõ és emlékezetes, kiemelkedõ jellegûek.