Az elektronikus kereskedelemrol szolo unios iranyelv

Az EU Atex direktíva meghatározza azokat az alapvetõ követelményeket, amelyeket minden termék léteznie kíván, milyen adatokat használnak fel a robbanásveszélyes környezetben. A kapcsolódó szabványok funkcionálisan az elv alapjául szolgálnak. A tagállamokban bevezetett belsõ szabályozások részeként olyan követelményeket határoznak meg, amelyeket nem az irányelv, sem a belsõ szabvány nem határoz meg. A belsõ szabályozások nem térhetnek el az irányelv rendelkezéseitõl, és nem léphetnek az irányelv által elõírt követelmények szigorításába.

Az Atex-irányelv a karbantartás során rögzítésre került annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a kockázatokat, amelyek bármilyen anyag használatával kombinálódnak olyan területeken, ahol robbanásveszélyes légkör állhat fenn.A gyártó teljes felelõsséggel tartozik annak megállapításáért, hogy egy adott termék az atex-szabványoknak való megfelelés értékelésének és az adott terméknek a szabványoknak való megfelelésének értékelésére vonatkozik.Az Atex jóváhagyását olyan termékek esetében hirdetik meg, amelyek a robbanásveszély közelében találhatók. A veszélyzóna az a hely, ahol az anyagokat gyártják, használják vagy tárolják, amelyek levegõvel keverve robbanékony keverékeket képezhetnek. Különösen az ilyen anyagok szakszervezetei: folyadékok, gázok, porok és bármilyen gyúlékony. Élhetnek például benzin, alkohol, hidrogén, acetilén, szénpor, fapor, cinkpor.A robbanást végzi, amikor a hatékony gyújtóforrásból származó energia nagy része robbanásveszélyes légkört ér el. A tûz megkezdése után robbanást okoz, amely jelentõs veszélyt jelent az emberi egészségre és a tartósságra.